Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Hồng Quân
3,500,000 VND
2
Lê Minh Sơn
3,350,000 VND
3
Nguyễn Đức Mạnh
3,300,000 VND
4
Bùi văn trung
2,640,000 VND
5
qÚY CUTE
2,620,000 VND
6
Nguyễn Tiến Thành
2,522,000 VND